Városüzemeltetés - Közmunka program

Városüzemeltetés központi szám:
+36 42 520-550

Központi email cím:
tivaszolgnonprofit@gmail.com

Közfoglalkoztatási iroda:
Báthory u. 6.
Hétfőtől csütörtökig 7:30 – 15:30
Pénteken                    7:30 – 14:30

Tisztelt Ügyfelünk!
Tisztelt Tiszavasvári Lakosok!

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntése alapján a Tiva-Szolg Nonprofit Kft., mint az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló társaság került kijelölésre 2017. május 1-időponttól a városüzemeltetési feladatok ellátására, mely alapján átvette a Városi Kincstártól többek között a Közfoglalkoztatási Munkaprogram, köznapi nevén a közmunkaprogram irányítását is a városban. Ennek megfelelően a Kft. alkalmazásába kerültek a közfoglalkoztatottak, ill. a közmunkaprogram irányításában résztvevő állandó alkalmazott személyzet is. Mindemellett az Önkormányzat átadta a Kft. részére a közmunkaprogramban felhasznált teljes eszköz- és gépjárműparkot. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. célja, hogy a program működtetésére a Magyar Államtól kapott támogatást a lehető leghatékonyabban, Tiszavasvári lakossága szükségleteinek és igényeinek leginkább megfelelő módon használja fel. Ezt körültekintő tervezéssel kívánjuk megalapozni, figyelembe véve az elmúlt évek, és különösen az átvétel óta eltelt időszak tapasztalatait. A közmunkaprogram keretén belül zajló munkák a program indulása előtt kerültek megtervezésre és ennek alapján kaptunk konkrét feladatokra, eszközökre és megvalósulási helyszínekre állami támogatást. Ebből az következik, hogy a legtöbb esetben nincs lehetőségünk arra, hogy azokat menet közben megváltoztassuk. A program költségvetése korlátozott, ezért több tevékenység esetén Tiszavasvári egész területét lefedni csak több évre és több közmunkaprogramba szétbontva lehetséges. Ilyen programelemek pl. a járdafelújítás, vagy a belterületi önkormányzati utak kátyúzása stb. A Kft. mindazonáltal arra törekszik, hogy minden szükséges, a közérdeket szolgáló beavatkozást megtegyen, fogalmazódjanak meg azok lakossági, vagy intézményi jelzésekből. Fontos kiemelnünk azonban, hogy a mindenkori aktuális közmunkaprogramba előre be nem tervezett, vagy időközben felmerült, előre nem látható feladatokat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a mindennapi városgazdálkodási és városüzemeltetési tevékenysége keretében végzi, piaci alapon. Tekintettel arra, hogy ehhez Tiszavasvári Város Önkormányzata biztosít pénzügyi hátteret ezért a közmunkaprogramban nem szereplő feladatokat a Kft. minden esetben Tiszavasvári Város Önkormányzatának, vagy önkormányzati intézményeinek megrendelésére végzi el.

                                                                                        Tiva-Szolg Nonprofit Kft.

Friss hírek

2018. évben az előző évhez hasonlóan, a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatásban résztvevő munkatársai közreműködésével ismételten elindult a mezőgazdasági termelés a Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában lévő földterületeken.

tovább olvasom

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. részéről felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tél közeledtével várható erős lehűlés következtében az ingatlanokon lévő vízvezeték, bekötővezeték, a vízóra, illetve szerkezetei nagymértékben károsodhatnak, elfagyhatnak.
tovább olvasom

Lakossági tájékoztató
2017-2018 évi téli szezonban történő közterületi hóeltakarításról/hótolásról

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részéről tájékoztatjuk Tiszavasvári Város lakosságát, hogy 2017 – 2018 téli szezonban Cégünk végzi Tiszavasvári belterületén az Önkormányzat tulajdonában álló közutak, illetve kerékpár út hótolási tevékenységét.
A hótolási munkálatokkal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmüket:
tovább olvasom

Kedves Dolgozónk!

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. fő bankszámláját, illetve közfoglalkoztatási al-bankszámláját, az elmúlt időszakban többször átalakult, jelenleg TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet néven, Debreceni központtal rendelkező Takarékszövetkezet kezeli.

…tovább olvasom…