Lakáson bekövetkezett haláleset esetén

A lakáson történt halálesetet követően értesítenie kell a házi orvost, annak elérhetetlensége esetén az orvosi ügyeletet. A kiérkező orvos elvégzi a halottszemlét, s amennyiben az elhalálozás természetes úton következett be, valamint a halál oka – a kórismeret birtokában – megállapítható, úgy kiállítja a Halottvizsgálati Bizonyítványt, s elrendeli az elhunyt temetőbe, vagy – hamvasztásos temetési mód választása esetén – korboncolás céljából Pathológiai Intézetbe szállítását.
Amennyiben csak a halál ténye állapítható meg, de a halál oka nem, akkor a halottszemlét követően a Halottvizsgálati Bizonyítvány részleges kitöltése mellett az elhunyt Pathológiai Intézetbe szállítását rendeli el az orvos. Temetőbe történő szállítás költsége Önt terheli, míg a korboncolásra történő szállítás költségét az Egészségügyi Intézmény, míg a hatósági boncolásra történő szállításét pedig a Rendőrség téríti meg.
Amennyiben a halottszemle során az orvos nem természetes úton történt elhalálozásra utaló nyomokat (baleset, idegenkezűség, önkezűség) vél felfedezni az elhunyton, úgy az orvos kezdeményezi a rendőrségi szemle megtartását.
Ebben az esetben az elhunyt elszállításáról a Rendőrség intézkedik. Amennyiben az idegen- vagy az önkezűség nem zárható ki, vagy a halál okának megállapításához hatósági vizsgálat kell, akkor a Rendőrség az elhunyt Igazságügyi Orvostani Intézetbe történő szállítását rendeli el.

Egészségügyi intézményben bekövetkezett haláleset esetén

Amennyiben az elhalálozás egészségügyi intézményben történik, Önnek a fekvőbeteg osztályra (pl.: kardiológia, belgyógyászat, sebészet, tüdő, stb.) kell befáradnia, hogy az elhunyt személyes tárgyait és a zárójelentést átvegye.

Közterületen bekövetkezett haláleset esetén

Közterületen bekövetkezett haláleset esetén a Rendőrség végzi el a halottszemlét. Amennyiben a halottszemle során az orvos-szakértő nem természetes úton történt elhalálozásra utaló nyomokat (baleset, idegenkezűség, önkezűség) vél felfedezni az elhunyton, s az idegen- vagy az önkezűség nem zárható ki, vagy a halál okának megállapításához hatósági vizsgálat kell, akkor a Rendőrség az elhunyt Igazságügyi Orvostani Intézetbe történő szállítását rendeli el.
Amennyiben az elhalálozás természetes úton következett be, de halál oka nem megállapítható, abban az esetben az orvos a halottszemlét követően a Halottvizsgálati Bizonyítvány részleges kitöltése mellett az elhunyt Pathológiai Intézetbe szállítását rendeli el. Amennyiben az elhalálozás természetes úton következett be és halál oka megállapítható, úgy az orvos kiállítja a Halottvizsgálati Bizonyítványt, s elrendeli az elhunyt temetőbe, vagy – hamvasztásos temetési mód választása esetén – korboncolás céljából Pathológiai Intézetbe szállítását.
Amennyiben a Rendőrség a továbbiakban hatósági eljárás keretében vizsgálja a halál okát, abban az esetben a temetés lebonyolításához a Rendőrség engedélye is szükséges.

Külföldön bekövetkezett haláleset esetén

Külföldön bekövetkezett halálozás esetén az adott országra vonatkozó helyi szabályozások szerint szükséges eljárni az elhunyt Magyarországra történő hazaszállítása, vagy az adott országban történő elhamvasztása, majd a hamvak Magyarországra szállítása érdekében. A hazaszállításhoz minden esetben szükséges az adott országban kiállított halotti anyakönyvi kivonat, a helyi népegészségügyi szolgálat szállítási engedélye, valamint a Magyarország Konzulátusa által kiadott szállítási engedély.


Vissza az előző oldalra