Belvízelvezető rendszer üzemeltetés

Városüzemeltetés központi szám:

+36 42 520-550 

Központi email cím:

tivaszolgnonprofit@gmail.com

Tisztelt Érdeklődő!

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2015. július 1. óta végzi a tiszavasvári csapadékvíz- és belvízelvezető rendszer üzemeltetését és karbantartását. Cégünk végzi továbbá az Önkormányzat és a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság közös beruházásában épített, Tiszavasvári teljes belvízátemelését végző végátemelő üzemeltetését is. Nyaranta időről-időre előfordul olyan időjárási helyzet, amikor igen nagy mennyiségű csapadék hull le rövid idő alatt, melynek elvezetését csak megfelelően karbantartott vízelvezető rendszer képes biztosítani. Ehhez az árkokat, csatornákat rendszeresen karban kell tartani, tisztítani, az átfolyást biztosító átereszeket mosatni, az átemelő berendezéseket folyamatosan ellenőrizni, az esetlegesen fellépő dugulásokat elhárítani. A téli időszakban településünkön a belvíz szokott problémát jelenteni, ahogyan az 2016 februárjában is történt, amikor is II. fokú belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni. Azóta az átemelő rendszert automatizáltuk, a szivattyúk esetleges meghibásodásáról pedig SMS üzenet fut be a központba, így azonnal hozzá tudunk kezdeni az üzemzavar elhárításához. Rövid távú, egy éven belül megvalósítandó célunk a Tiszavasvári Üdülőterület csapadék- és belvízelvezető rendszerének modernizálása, az újabban beépített részeken a hiányzó hálózat kiépítése, megoldva ezzel a lefolyástalan területek vízelvezetését, amellyel az utóbbi években egyre komolyabbá váló problémát fogunk megoldani.