A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. üzemelteti a Városi köztemetőt


A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részéről tájékoztatjuk Tiszavasvári Város lakosságát, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 277/2015 (XII.17) Kt. számú határozata alapján, 2016. január 01. időponttól Cégünk üzemelteti a Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában lévő, Vörösvári úton üzemelő köztemetőt.
A köztemető üzemeltetésével kapcsolatos, a lakosságot közvetlenül érintő feladataink a következők:

 • a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételei és a nyitvatartási idő megállapítása
 • a ravatalozó, és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartása, és működtetése
 • a temetőbe kiszállított elhunytak átvétele
 • a temető nyitása és zárása biztosítása
 • temetési helyek kijelölése
 • a temető és létesítményeinek tisztán tartása, az utak karbantartása, síkosságmentesítése, hóeltakarítás
 • hulladék összegyűjtése és elszállítása
 • a temető rendjének betartásáról gondoskodás
 • ügyfélszolgálat biztosítása

2016. január 01. időponttól, a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok szervesen elválasztásra kerülnek a temetkezési szolgáltatási feladatoktól, mely szolgáltatási feladatok a következőek:

 • a temetésfelvétel,
 • az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi
 • szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett – előkészítése,
 • a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve az eltemettető felé történő értékesítést is,
 • a ravatalozás,
 • sírhelynyitás és visszahantolás,
 • a sírba helyezés,
 • az elhunytak szállítása,
 • a hamvasztás és az urnakiadás,
 • az urnaelhelyezés,
 • a hamvak szórása,
 • az exhumálás,
 • az újratemetés.

Az itt felsorolt, tehát a temetkezési szolgáltatási feladatokat, kizárólag erre vonatkozó engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók végezhetnek.
Így a temetkezési szolgáltatással kapcsolatos ügyintézési feladatokat a hozzátartozók által kiválasztott temetkezési szolgáltató ügyfélszolgálati telephelyén szükséges elvégezni. Cégünk kizárólag a köztemető üzemeltetésével kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat látja el.

Ezért a temetkezési feladatokat intéző hozzátartozók részére az első és legfontosabb, a köztemető ügyfélszolgálatát felkeresni és a temetkezési hely megváltásával kapcsolatos, vagy a már megváltott helyek esetében a hely igénybevételével kapcsolatos ügyintézések és bejelentések megtétele. Az ezzel kapcsolatos, még nem megváltott sírhelyekre vonatkozó díjazás ellenértéke, az ügyfélszolgálati irodában közvetlenül kiegyenlíthető.

A temetkezési szolgáltatás körébe tartozó feladatok /pl. temetkezési kellékek igénybevétele, ravatalozó használat, hűtőhasználat stb./ igénybevételével kapcsolatosan meghatározott díjakat, a hozzátartozók által szabadon választott temetkezési szolgáltató irányába szükséges kiegyenlíteni.

Cégünk, biztosítva a hozzátartozók ügyintézési feladatainak lehető legkisebb mértékűre csökkentését, a Vörösvári úton lévő ügyfélszolgálati irodában, egy helyszínen, a temetkezési szolgáltatást jelenleg Tiszavasvári település területén végző szolgáltatóval együttműködve teljeskörűen biztosítja mind az üzemeltetéssel, illetve a Szolgáltató által elvégezve a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálatot, illetve a temetkezéssel kapcsolatos kellékek értékesítését.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elhunytak lakásról történő elszállítása, kórházból, vagy kórházba történő szállítása, illetve a hamvasztási eljárásra történő szállítása kizárólag a temetkezési szolgáltató feladatkörébe tartozik.
Így ezzel kapcsolatban mindenképp a temetkezési szolgáltatást nyújtó, szabadon választható szolgáltatóhoz szíveskedjen jelzéssel élni szükség esetén.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-testület határozata alapján, Cégünk a temetkezési szolgáltatásra vonatkozóan is engedélyt szerez be, mely alapján a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. hamarosan a temetkezési szolgáltatást is biztosítja a hozzátartozók részére.
Az ezzel kapcsolatos változásokról, illetve a szolgáltatási tevékenység elindításáról folyamatosan tájékoztatjuk a Város lakosságát.

A köztemető üzemeltetésével kapcsolatos ügyfélszolgálat elérhetősége:

cím: 4440 Tiszavasvári, Vörösvári út.
telefon: 30/656-4507
e-mail: vasvaritemetkezes@gmail.com
ügyfélfogadási idő: hétfőtől – péntekig 8-00 – 16-00

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban bárminemű kérdése merülne fel, úgy kérjük forduljanak a fent megadott elérhetőségeken munkatársainkhoz bizalommal!


Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
temető-üzemeltetés
ügyfélszolgálat