Jogi úton folytatódik a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. víziközmű szolgáltatási díj kintlévőségeinek behajtása!


Tisztelt Ügyfeleink!

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2015. (III.26.) Kt. számú határozata alapján felhatalmazta a Tiva-Szolg Kft vezetőségét, hogy a cég korábbi, víziközmű szolgáltatásból fennmaradó díjtartozásait jogi úton, tehát fizetési meghagyás és/vagy polgári peres úton hajtsa be.

Mint ismeretes, a Képviselő-testület korábbi döntése felhatalmazást adott arra, hogy a Tiva-Szolg Kft. kintlévőségeit 2 fő, kizárólag a kintlévőségek behajtásával teljes munkaidőben foglalkozó munkatársa segítségével minél hatékonyabban hajtsa be. A behajtás során lehetőség adódott készpénzben az ügyfélszolgálati irodában, bankszámlára történő fizetéssel, illetve a 2 fő munkatársunk részére a helyszínen történő kifizetéssel kiegyenlíteni a víziközmű tartozás összegét, akár részletfizetési kedvezmény útján is.

A közel két év eltelt időszakban a behajtás viszonylag sikeresnek mondható, azonban a kintlévőség összege még mindig igen komoly nagyságot tesz ki.

Ezért a Képviselő-testületi döntés értelmében Cégünk újabb eszközzel próbálja meg ezt a nagymértékű kintlévőséget behajtani.

Az első lépés a behajtás folyamatában egy, a lakosság, illetve a közületi szektor részére megküldött újabb, már utolsó felszólítás a tartozások összegének rendezésére. A felszólítást azon ügyfeleink is megkapják, akik ugyan kötöttek Cégünkkel részletfizetési megállapodást, azonban annak feltételeit nem teljesítették, így a megállapodás érvényét vesztette.
A felszólítás eredménytelenségét követően Cégünk, a Dr. Vaskó Ügyvédi Iroda 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. ügyintéző dr. Vaskó László ügyvéd részére ad megbízást és meghatalmazást azzal, hogy pertársaságokat alapítva bírósági úton szerezzen érvényt követeléseinknek.

Ettől függetlenül ezt követően is, illetve a bírósági eljárás ideje alatt is folyamatosan biztosítjuk a díjfizetési lehetőségeket ügyfélszolgálati irodánkban az Ady Endre út. 8 sz. alatt, bankszámlára utalással, illetve a díjbehajtást végző munkatársaink részére készpénzes formában is.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a jogi úton történő végrehajtás előtt amennyiben lehetősége adódik, úgy szíveskedjenek tartozásaik összegét mielőbb kiegyenlíteni.

A felszólítás eredménytelenségét követő jogi lépésekről folyamatosan tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

Amennyiben bárminemű kérdésük merülne fel a leírtakkal kapcsolatban, úgy kérjük, forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánk munkatársaihoz a honlapunkon megadott elérhetőségek bármelyikén!

Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálata