Megkezdődött Tiszavasvári Város belvízelvezető rendszerének ütemezett rekonstrukciója


Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntése alapján, 2015. július 01. időponttól a Tiva- Szolg Nonprofit Kft. végzi Tiszavasvári Város teljes területén a belvízrendszer üzemeltetését, mely magában foglalja a teljes területen lévő belvízelvezető rendszerek karbantartását, keletkező csatorna feltelések elhárítását, továbbá a belvízátemelő aknákban lévő szivattyúk üzemeltetését.Cégünk végzi továbbá az Önkormányzat és a területileg illetékes Vízigyi Igazgatóság közös beruházásában épített, Tiszavasvári teljes belvízátemelését végző végátemelő üzemeltetését is.
A belvízrendszer üzemeltetését, mely jelenleg fő tevékenységünk, jelenleg kizárólag Tiszavasvári településen végezzük.
A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ennek keretében elkészítette a 2015. évre vonatkozó belvízelvezető rendszer karbantartására és rekonstrukciójára vonatkozó tervét, mely tervet cégünk folyamatosan hajt végre a következők alapján:2015 évben a térképen jelölt 4. számú vízgyűjtő terület rekonstrukcióját tervezzük elvégezni.- Ezen terület fő elvezető csatornája a HTB2 jelű csatorna.Nevezett csatorna kotrógéppel történő kotrása szükséges, a meglévő, nem nagymértékű feliszapolódás megszűntetésére. A kotrási művelet az Adria útig, 253 fm hosszbantörténik. Az Adria úttól a Rossmann parkolóig csatorna mosatás szükséges 467 fm hosszban. Továbbá itt szükséges a nem található víznyelő aknák feltárása is.

– Ugyanezen vízgyűjtő területen szükséges a Kossuth úti Zsák utca /Hajdúnánási elágazás/ végén található nagy vízgyűjtő területen összegyűlő víz elvezetését biztosító zárt rendszer mosatása egészen a Somogyi Béla úti kereszteződésig, továbbá a feltelt nyílt csatorna takarítása.

A Somogyi Béla út és a Rossmann parkoló közötti szakasz mosatását cégünk a közelmúltban elvégezte, így azt nem szükséges újra elvégezni.

– A felmérés alapján szükségesnek ítéljük a Hősök út – Jókai út kereszteződéstől a Szabolcsvezér úti zárt csatorna mosatását, illetve az eltűnt, továbbá feltelt víznyelő aknák feltárását, illetve az esetleges beszakadások megszűntetését

– Szükségesnek tartjuk továbbá az Ifjúság út teljes szakaszának mosatását. Mint korábbi víziközmű szolgáltatónak sajnos nagyon sok problémát okozott az Ifjúság úti belvízelvezető rendszer elhanyagolt állapota. Ebből fakadóan nagyon sok ingatlan csapadékvize a szennyvízelvezető rendszerbe került bevezetésre, mely indokolatlanul terheli a szennyvíztisztító telep működését. Az ottani lakók nem tudták máshogy megoldani a belvíz elvezetését, mert arra vártak, hogy a belvízelvezető rendszer helyreállításra kerüljön.

Remélhetőleg végleges megoldást találunk az elvezető rendszer helyreállítására és megszűntethető ez az áldatlan állapot.

Ezért javasoljuk az Ifjúság út teljes hosszban történő mosatását és helyreállítását.

– Megtörténik a Révai József-Kárpát úti zárt csatornák, illetve az Arany János- Nép út közötti csatornaszakasz mosatása is.

Ezzel a Kárpát út és a Révai József út között lévő mélyfekvésű területen összegyűlt csapadékvíz vezethető el akadálymentesen.

Fenti javaslataink alapelve az volt, hogy a 4. számú vízgyűjtő terület legmélyebb fekvésű területein összegyűlő belvíz akadálymentesen elvezethető legyen és ne okozzon kárt esetleges felgyülemlésük a környező ingatlanokban.

A belvízelvezető rendszer rekonstrukciójára vonatkozó tevékenységeinkről folyamatosan fényképeket készítünk, melyek a képgaléria menüpont alatt megtekinthetőek.

TÉRKÉP ITT