Cégtörténet


A TIVA-Szolg Kft.-t a Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Vállaltból 1995. július 10-én kiválva alapította meg Tiszavasvári Város Önkormányzata.

Az alapító elsődleges célja az Önkormányzat vagyontárgyainak hasznosításával kapcsolatos feladatok átcsoportosítása volt. Cégünk jelenleg 100 %-ban Tiszavasvári Város tulajdonában áll.
A társaság fő tevékenységei közé a víztermelés, -kezelés és -elosztás, valamint a szennyvízelvezetés és –kezelés és belvízrendszer üzemeltetése tartozik.

Cégünk 2012. december 31. időpontig végezte Tiszavasvári és Szorgalmatos települések víz- és csatorna rendszerének üzemeltetését.
A 2011. évi CCIX víziközmű szolgáltatásról szóló törvény előírásai, illetve Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján Tiszavasvári Város víziközmű rendszer üzemeltetését 2013. január 01-től a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. végzi. Ezáltal a Tiva-Szolg Kft. 2012. december 31. időpontig végzett víziközmű szolgáltatási tevékenységet.

A  Képviselő-testület döntése alapján, 2015. július 01. időponttól a Tiva Szolg Nonprofit Kft. végzi Tiszavasvári Város teljes területén a belvízrendszer üzemeltetését, mely magában foglalja a teljes területen lévő belvízelvezető rendszerek karbantartását, keletkező csatorna feltelések elhárítását, továbbá a belvízátemelő aknákban lévő szivattyúk üzemeltetését.
Cégünk végzi továbbá az Önkormányzat és a területileg illetékes Vízigyi Igazgatóság közös beruházásában épített, Tiszavasvári teljes belvízátemelését végző végátemelő üzemeltetését is.

2015. augusztus 01. időponttól Cégünk átalakult. Ezen időponttól Közhasznú Nonprofit Gazdasági Társaságként működünk tovább. Így Cégünk neve 2015. augusztus 01. időponttól: Tiva-Szolg Nonprofit Kft.

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 277/2015 (XII.17) Kt. számú határozata alapján, 2016. január 01. időponttól Cégünk üzemelteti a Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában lévő, Vörösvári úton üzemelő köztemetőt, majd ezt követően tevékenységünk 2016. február hónaptól kibővült a temetkezési szolgáltatási tevékenységgel is, mely alapján a temetkezéssel kapcsolatos összes feladatot Cégünk látja el Tiszavasvári Város közigazgatási területén.

Tiszavasvári Város Képviselő-testülete 2017. május 01 időponttól Tiszavasvári Városüzemeltetési feladatainak ellátásával, beleértve a közfoglalkoztatással kapcsolatos összes feladat ellátásával bízta meg Cégünket. Ennek eredményeképpen 2017 évre a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. Tiszavasvári Város legmeghatározóbb Önkormányzati Cége, illetve a Tiszavasvári Kistérség legnagyobb foglalkoztatója lett!