Szabolcsvezér úti belvízelvezető csatorna mosatása