A HTB-2-HTB-3 jelű csatornák továbbá a Kossuth úti zsák úton lévő csatorna kotrása