Cégtörténet

A TIVA-Szolg Kft.-t a Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Vállaltból 1995. július 10-én kiválva alapította meg Tiszavasvári Város Önkormányzata.
Az alapító elsődleges célja az Önkormányzat vagyontárgyainak hasznosításával kapcsolatos feladatok átcsoportosítása volt.
Cégünk jelenleg 100 %-ban Tiszavasvári Város tulajdonában áll.
A társaság fő tevékenységei közé a víztermelés, -kezelés és -elosztás, valamint a szennyvízelvezetés és –kezelés és belvízrendszer üzemeltetése tartozik.

Cégünk 2012. december 31. időpontig végezte Tiszavasvári és Szorgalmatos települések víz- és csatorna rendszerének üzemeltetését.
A 2011. évi CCIX víziközmű szolgáltatásról szóló törvény előírásai, illetve Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján Tiszavasvári Város víziközmű rendszer üzemeltetését 2013. január 01-től a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. végzi.
Ezáltal a Tiva-Szolg Kft. 2012. december 31. időpontig végzett víziközmű szolgáltatási tevékenységet.

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntése alapján, 2015. július 01. időponttól a Tiva Szolg Nonprofit Kft. végzi Tiszavasvári Város teljes területén a belvízrendszer üzemeltetését, mely magában foglalja a teljes területen lévő belvízelvezető rendszerek karbantartását, keletkező csatorna feltelések elhárítását, továbbá a belvízátemelő aknákban lévő szivattyúk üzemeltetését.
Cégünk végzi továbbá az Önkormányzat és a területileg illetékes Vízigyi Igazgatóság közös beruházásában épített, Tiszavasvári teljes belvízátemelését végző végátemelő üzemeltetését is.
A belvízrendszer üzemeltetését, mely jelenleg fő tevékenységünk, jelenleg kizárólag Tiszavasvári településen végezzük.
Folyamatosan azon dolgozunk, hogy tevékenységi körünket bővítve Tiszavasvári Város városgazdálkodási feladatait is ellássuk, biztosítva ezzel az Önkormányzat által végzendő feladatok maradéktalan ellátását.
2015. augusztus 01. időponttól Cégünk átalakult. Ezen időponttól Közhasznú Nonprofit Gazdasági Társaságként működünk tovább.

Így Cégünk neve 2015. augusztus 01. időponttól: Tiva-Szolg Nonprofit Kft.