Tisztelt Ügyfelünk!

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. valamennyi dolgozója nevében köszöntöm Önt cégünk internetes honlapján. Reméljük weblapunkon minden, az Ön számára fontos információt megtalál cégünk tevékenységével, továbbá az általunk végzett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Cégünk összes dolgozója valamennyi szaktudásának felhasználásával folyamatosan azon fáradozik, hogy Tiszavasvári lakossága számára a lehető legmegbízhatóbb módon végezzük fő tevékenységünket, Tiszavasvári Városüzemeltetési és Közfoglalkoztatotti feladatainak ellátását, a Köztemető üzemeltetését temetkezési szolgáltatási feladatokkal kiegészítve, továbbá Tiszavasvári Város belvízelvezető rendszerének folyamatos üzemeltetését, karbantartását.

Cégünk a jövőben is megtesz mindent annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat ügyfeleink legnagyobb megelégedettségére végezze, illetve partnereivel szorosabban együttműködve sikeresen emelje szolgáltatása színvonalát.
                                                                         Szabó András
                                                                         ügyvezető igazgató

Híreink

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. részéről felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tél közeledtével várható erős lehűlés következtében az ingatlanokon lévő vízvezeték, bekötővezeték, a vízóra, illetve szerkezetei nagymértékben károsodhatnak, elfagyhatnak.
...tovább olvasom...

Lakossági tájékoztató
2017-2018 évi téli szezonban történő közterületi hóeltakarításról/hótolásról

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részéről tájékoztatjuk Tiszavasvári Város lakosságát, hogy 2017 – 2018 téli szezonban Cégünk végzi Tiszavasvári belterületén az Önkormányzat tulajdonában álló közutak, illetve kerékpár út hótolási tevékenységét.
A hótolási munkálatokkal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmüket:
...tovább olvasom...

Tisztelt Ügyfelünk!
Tisztelt Tiszavasvári Lakosok!

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntése alapján a Tiva-Szolg Nonprofit Kft., mint az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló társaság került kijelölésre 2017. május 1-időponttól a városüzemeltetési feladatok ellátására, mely alapján átvette a Városi Kincstártól többek között a Közfoglalkoztatási Munkaprogram, köznapi nevén a közmunkaprogram irányítását is a városban. Ennek megfelelően a Kft. alkalmazásába kerültek a közfoglalkoztatottak, ill. a közmunkaprogram irányításában résztvevő állandó alkalmazott személyzet is. Mindemellett az Önkormányzat átadta a Kft. részére a közmunkaprogramban felhasznált teljes eszköz- és gépjárműparkot. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. célja, hogy a program működtetésére a Magyar Államtól kapott támogatást a lehető leghatékonyabban, Tiszavasvári lakossága szükségleteinek és igényeinek leginkább megfelelő módon használja fel. Ezt körültekintő tervezéssel kívánjuk megalapozni, figyelembe véve az elmúlt évek, és különösen az átvétel óta eltelt időszak tapasztalatait. A közmunkaprogram keretén belül zajló munkák a program indulása előtt kerültek megtervezésre és ennek alapján kaptunk konkrét feladatokra, eszközökre és megvalósulási helyszínekre állami támogatást. Ebből az következik, hogy a legtöbb esetben nincs lehetőségünk arra, hogy azokat menet közben megváltoztassuk. A program költségvetése korlátozott, ezért több tevékenység esetén Tiszavasvári egész területét lefedni csak több évre és több közmunkaprogramba szétbontva lehetséges. Ilyen programelemek pl. a járdafelújítás, vagy a belterületi önkormányzati utak kátyúzása stb. A Kft. mindazonáltal arra törekszik, hogy minden szükséges, a közérdeket szolgáló beavatkozást megtegyen, fogalmazódjanak meg azok lakossági, vagy intézményi jelzésekből. Fontos kiemelnünk azonban, hogy a mindenkori aktuális közmunkaprogramba előre be nem tervezett, vagy időközben felmerült, előre nem látható feladatokat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a mindennapi városgazdálkodási és városüzemeltetési tevékenysége keretében végzi, piaci alapon. Tekintettel arra, hogy ehhez Tiszavasvári Város Önkormányzata biztosít pénzügyi hátteret ezért a közmunkaprogramban nem szereplő feladatokat a Kft. minden esetben Tiszavasvári Város Önkormányzatának, vagy önkormányzati intézményeinek megrendelésére végzi el.

                                                                                        Tiva-Szolg Nonprofit Kft.

Partnereink: